Menu
TA

AdGuard VPN
for Android

Be anywhere, anytime, and stay anonymous while at it with AdGuard VPN for Android. The entire world is at your fingertips.
Google Play
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்
பதிவிறக்குக
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

Pushing boundaries

We could have chosen the easy way and become one of the many VPNs out there. But ninjas always have their own path — that’s how AdGuard VPN protocol came to be. Fast, safe, and much harder to detect for the bad guys.

It's your VPN

What makes something yours? It's the ability to do whatever you want. Add any websites to exclusions or flip the script and use VPN only for specific websites. You're in control.

Fewer taps, more protection

Do you have a habit of hopping around public Wi-Fi hotspots with a cup of coffee in your hand? AdGuard VPN wakes up automatically every time you connect to public Wi-Fi. More time for browsing!

Never miss a new episode

Watching TV series and shows on a smartphone may be somewhat challenging. We help ease the pain by supporting all major streaming services. Have fun and stay anonymous!

Yes, you're in control!

If that's not enough, how about complete control over the apps, too? You can decide for every single app on your device if it should send its bits and bytes over the VPN.

All bases covered

Many VPN services neglect the aspect of DNS privacy. AdGuard VPN stands on guard for you. Choose any trusted DNS server — they often offer extra features like blocking ads or adult content.
AdGuard VPN product video
4.7/5 பயன்பாட்டு மதிப்பீடு
9000 க்கும் மேற்பட்ட பயன்பாட்டு மதிப்புரைகள்!
நாங்கள் எங்கள் பயனர்களை நேசிக்கிறோம், அவர்கள் எங்களை மீண்டும் நேசிக்கிறார்கள்.

Ara Ire I really love this App it secured me and it has no much adds

flww Great VPN! I love it. I'm getting about the same speed as without VPN (250/250 MBps).

Bishnu Subedi Really like it, up until now. Still room for improvement, like sometimes it just stops abruptly without notice. But anyway one of the best VPN around! And please don't mess it up. Thanks!

小桃 注册就送永久免费流量!试试就知道了!
节点多,又快又稳,晚高峰看视频完全不卡
5c5810fd.weaksharedptr.com
(手机电脑全平台互通)

Servers galore

With our servers available in 65+ locations and counting, finding your perfect match is a breeze.

பதிவுகள் கொள்கை இல்லை

We're not a sawmill — we don't need your logs to provide the best service. Whatever you do online is between you and your phone.

Try it for free

Wanna give AdGuard VPN a try? Get 3 GB of free VPN traffic every month, or purchase the unlimited version and go wild!

We're worthy of your trust

To be trusted is a greater compliment than being loved. We feel responsible, forever, for over 50M people using our products.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

AdGuard VPN is a virtual private network (VPN) that is a secure tunnel between two or more devices.
Connecting to a VPN gives you an encrypted connection to the Internet. It allows you to stay private, remain secure, and access the online content you want — no matter where you are.
Proceed to the payment page and choose the plan that suits you best. We have 1-month, 1-year, or 2-year subscription options.
A VPN is a multi-purpose digital survival tool. You can use your VPN to:
Hide your real IP address, which reveals a lot about you (such as your true geolocation, comments on forums, and much more), and surf the web with added privacy
Shield yourself from snoopers & hackers on public Wi-Fi networks from accessing your files (such as messages and other private information)
Stream and download anything securely, anonymously, and with no limits
Get discounts when you shop online (local prices & special offers are sometimes more favorable)
The paid version offers several advantages over the free one:
AdGuard VPN can be used on up to 10 devices concurrently, compared to only 2 in the free version
More server locations are available
No speed limits, compared to 20 Mbps in the free version
Unlimited VPN traffic, compared to 3 GB per month in the free version
Historically, user privacy and safety have been AdGuard's top priority. It's backed up with 13 years of spotless reputation. It's inherently reflected in AdGuard VPN: we use our own fast and secure protocol and provide you with unique privacy-focused features.
We have subscriptions that are billed automatically once a month, year or two years, depending on your choice. If you have opted out of auto-renewing your subscription, you can renew it manually via your AdGuard account.
Note: Discounts applied to initial purchases do not apply to their renewals.
AdGuard VPN is now available as an extension for Chrome, Firefox, Edge and an app for Android/iOS/Windows/Mac. You can find detailed installation instructions here.
Just use the same account to purchase another subscription: another month, year, or two years will be added to your current subscription term.
Best server locations differ depending on your reasons for using a VPN. See our suggestions below.
For anonymity:
If you need a VPN strictly for anonymity, connect to the country and city closest to you.
For changing your location:
To hide your actual location, choose any other location you want.
For faster connection:
Go to the Locations screen in the AdGuard VPN app or extension and select the Fastest option before clicking Connect to enable the VPN.
We offer our customers the possibility of a 100% refund of the purchase price of AdGuard VPN 1-year and 2-year subscriptions purchased from https://adguard-vpn.com/. For subscriptions purchased elsewhere, please check the refund policy of that particular reseller. For 1-year and 2-year subscriptions, we have a 30-day money-back guarantee. All refund requests for 1-year and 2-year subscriptions made within 30 days of purchase are granted regardless of the reason.
The corresponding subscription becomes inactive the moment the refund is issued. After 30 days of purchase, all requests are assessed individually, and the refund decision is made at the discretion of AdGuard Software Ltd. We do not grant partial refunds for subscription upgrades and renewals. Each case of a partial refund request is discussed separately between Customer and Support and granted only upon mutual agreement. To get a refund for a 1- or 2-year subscription purchased from the official website https://adguard-vpn.com/, please contact our support team: support@adguard-vpn.com.
Processing time will depend on the payment method you choose. Usually, it takes 5 to 10 business days.
AdGuard is a privacy-focused company that neither shares nor sells any of your personal data. We are proud to say that we fight for user privacy. We are strongly committed to this principle and strive to be as transparent as possible.
We do not store activity or connection logs of our users. AdGuard VPN collects minimal information about the use of our services to identify and resolve technical issues. This information cannot be used to link you to any specific activity or behavior. For more information on what data we collect and exactly how we process it, please see our Privacy Policy.
You're probably reading this because you've encountered the warning "Maximum number of connections reached".
The paid AdGuard VPN subscription covers up to 10 simultaneous device connections, while the free version covers only 2.
If you've reached the limit and still need to connect more than 10 devices, you can choose between two options:
Purchase an additional AdGuard VPN subscription using a different email address.
Disconnect one of your devices from AdGuard VPN. To do so, press the Disconnect button on the corresponding device.
Yes, you can. There are two operation modes in AdGuard VPN. In General mode, VPN works everywhere except websites added to exclusions. And vice versa, in Selective mode, VPN works nowhere but on websites added to exclusions.
You can add websites to exclusions manually or choose among the lists of popular services. The lists are divided into eight categories: Social networks, Messengers, Video and Music streaming services, Games, Shopping, Search engines, and Work communication tools.
AdGuard VPN ஆனது AES-256 ஐப் பயன்படுத்துகிறது, இது இன்றுவரை மிகவும் பாதுகாப்பான மற்றும் வேகமான குறியாக்க அல்காரிதம் ஆகும். இது ஒரு சமச்சீர் விசையுடன் கூடிய ஒரு தொகுதி மறைக்குறியீடு ஆகும், அதாவது தரவை குறியாக்க மற்றும் மறைகுறியாக்க ஒரே ஒரு ரகசிய விசை தேவைப்படுகிறது மற்றும் குறியாக்கத்திற்கு முன் தரவை தொகுதிகளாக பிரிக்கிறது. AES-256 ஆனது 256 பிட்களின் முக்கிய நீளத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் தற்போதைய கணினி சக்தியின் அடிப்படையில் முரட்டு சக்தியால் நடைமுறையில் உடைக்க முடியாதது. AES-256 குறியாக்கம் பற்றி மேலும் அறிக
நிஞ்ஜாவைப் போல உலாவவும்

AdGuard VPN
for Windows

எந்தவொரு உலாவி அல்லது பயன்பாட்டையும் பயன்படுத்தவும், AdGuard VPN உடன் உங்கள் அநாமதேயத்தைப் பற்றி ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டாம்.
மேலும் அறிக
பதிவிறக்குக
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for Mac

வெறும் இரண்டு கிளிக்குகளில், உலகின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் ஒரு நகரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் - எங்களிடம் 65+ இருப்பிடங்கள் உள்ளன — உங்கள் தரவு பெருநிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கு கண்ணுக்குத் தெரியாதது.
மேலும் அறிக
பதிவிறக்குக
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for iOS

நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அதை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்வதன் மூலம் உங்கள் ஆன்லைன் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும். உங்களுக்கு பிடித்த திரைப்படங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை அனுபவிக்க AdGuard VPN ஐப் பயன்படுத்தவும்!
மேலும் அறிக
App Store
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for Android

AdGuard VPN மூலம் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் அநாமதேயமாக இருங்கள்! டஜன் கணக்கான இடங்கள், வேகமான மற்றும் நம்பகமான இணைப்பு — அனைத்தும் உங்கள் பாக்கெட்டில்.
மேலும் அறிக
Google Play
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்
பதிவிறக்குக
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for Chrome

Hide your true location and emerge from another place in the world — access any content without speed limits and preserve your web anonymity.
மேலும் அறிக
நிறுவு
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for Edge

Get to a different location in one click, hide your IP, and make your web surfing safe and anonymous.
மேலும் அறிக
நிறுவு
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for Firefox

Protect your privacy, hide your real location, and decide to where you need the VPN and where you don't!
மேலும் அறிக
நிறுவு
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்

AdGuard VPN
for Opera

Be a ninja in your Opera browser: move quickly to any part of the world and remain unnoticed.
மேலும் அறிக
நிறுவு
நிரலைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் உரிம ஒப்பந்தம் விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்
AdGuard VPN
download has started
Click the button indicated by the arrow to start the installation.
உங்கள் மொபைல் சாதனத்தில் AdGuard VPN ஐ நிறுவ ஸ்கேன் செய்யவும்