Přejít k hlavnímu obsahu

Běžné chyby instalačního programu

V tomto článku jsou popsány některé z nejčastějších chyb, se kterými se můžete setkat při instalaci AdGuard VPN pro Windows, a možné způsoby jejich řešení.

Chyba 5: Přístup odepřen

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud nejsou udělena požadovaná oprávnění. Může existovat několik různých důvodů, proč instalační program AdGuard VPN nemá oprávnění potřebná k řádnému dokončení procesu instalace. Můžete vyzkoušet následující kroky:

 • Dočasně vypněte antivirové programy. Některé z nich mohou instalaci narušovat v závislosti na omezení jejich nastavení.

 • Zvolte jinou složku pro instalaci. Je možné, že aktuální složka pro instalaci má nějaká omezení přístupu. Také se ujistěte, že jste nevybrali externí jednotku, virtuální jednotku atd.

 • Restartujte počítač. Někdy jsou problémy s oprávněním dočasné a lze je vyřešit restartováním počítače.

Chyba 112: Disk je plný, Chyba 1632: Dočasná složka je plná nebo nedostupná

Jedná se o dvě různé chyby s velmi podobným řešením. Jak napovídá jejich název, instalační program AdGuard VPN nenašel dostatek místa na disku pro dokončení instalace. Problém můžete vyřešit několika způsoby:

 • Odinstalujte některé programy nebo odstraňte nepotřebné soubory z jednotky, na kterou jste chtěli nainstalovat AdGuard VPN.

 • Stáhněte, nainstalujte a spusťte AdwCleaner, bezplatný software od společnosti Malwarebytes. Mimo jiné vyčistí váš systém od nejrůznějších pozůstatků souborů, které zůstaly po nesprávně odinstalovaných programech a podobně. Pomůže vyčistit místo na disku.

 • Restartujte počítač. Dočasné soubory mohou někdy zabírat značné množství místa na disku a nejspolehlivějším způsobem, jak se jich zbavit, je restartování počítače.

Chyba 1601: Instalační program pro Windows není přístupný

Dalo by se říci, že se jedná o zvláštní podtyp chyby 1603. Možná řešení jsou podobná:

 • Spusťte a znovu zaregistrujte službu Microsoft Installer. Vyžaduje to určitou práci.

  1. Stiskněte Win + R a napište services.msc.
  2. Vyhledejte v seznamu Instalační služba systému Windows a dvakrát na ni klikněte.
  3. Stiskněte tlačítko Spustit pod položkou Stav služby a stiskněte OK. Pokud stav služby běží, měli byste nejprve kliknout na Ukončit a poté stisknout Spustit.
  4. Stiskněte Win + R, napište msiexec /unregister a stiskněte Enter.
  5. Stiskněte znovu Win + R, napište msiexec /regserver a stiskněte Enter
 • Restartujte počítač a spusťte instalaci znovu. Někdy to k odstranění problému stačí.

Chyba 1602: Zrušeno uživatelem

Pokud se vám zobrazil tento chybový kód, je pravděpodobné, že jste tak či onak ručně přerušili proces instalace. Můžete udělat následující:

 • Okno instalačního programu nezavírejte. Po dokončení instalace se zavře automaticky.

 • Pokud se během instalace zobrazí dialogové okno, stiskněte tlačítko "Ano" a udělte instalačnímu programu požadovaná oprávnění. Kliknutím na tlačítko "Ne" instalaci zrušíte.

 • Během instalace nespouštějte jiné procesy.

Chyba 1603: Závažná chyba během instalace

Tato chyba zní více znepokojivě, než jaká ve skutečnosti je. Ve skutečnosti se jedná o poměrně obecnou chybu, která může mít mnoho různých příčin a některé z nich lze snadno odstranit. Vyzkoušejte následující řešení:

 • Stiskněte klávesu Win, vyhledejte Příkazový řádek a spusťte jej. Zde napište sfc /scannow a stiskněte enter.

 • Zvolte jinou složku pro instalaci. Je možné, že aktuální složka pro instalaci má nějaká omezení přístupu. Také se ujistěte, že jste nevybrali externí jednotku, virtuální jednotku atd.

 • Odinstalujte AdGuard VPN pomocí našeho speciálního nástroje pro odinstalaci a poté instalaci zopakujte.

 • Spusťte a znovu zaregistrujte službu Microsoft Installer. Vyžaduje to určitou práci.

  1. Stiskněte Win + R a napište services.msc.
  2. Vyhledejte v seznamu Instalační služba systému Windows a dvakrát na ni klikněte.
  3. Stiskněte tlačítko Spustit pod položkou Stav služby a stiskněte OK. Pokud stav služby běží, měli byste nejprve kliknout na Ukončit a poté stisknout Spustit.
  4. Stiskněte Win + R, napište msiexec /unregister a stiskněte Enter.
  5. Stiskněte znovu Win + R, napište msiexec /regserver a stiskněte Enter
 • Získejte plná oprávnění na jednotce pro instalaci. Je možné, že k chybě 1603 dochází, protože nemáte úplná oprávnění k umístění souboru. Také to není tak snadné jako některá jiná řešení:

  1. Otevřete Průzkumník souborů, klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku obsahující umístění instalace a vyberte Vlastnosti.
  2. Přejděte na Zabezpečení a klikněte na Upravit.
  3. Klikněte jednou myší na SYSTÉM a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko u každé položky v části Oprávnění pro SYSTÉM (pokud je možné je zaškrtnout). Stejnou kontrolu proveďte i pro Správce.
  4. Kliknutím na OK se vrátíte do dialogu Vlastnosti. Poté klikněte na Pokročilé.
  5. Klikněte na Změnit oprávnění.
  6. Na kartě Oprávnění dvakrát klikněte na Správci.
  7. Vyberte Tato složka, podsložky a soubory pro pole Použít pro a zaškrtněte všechna dostupná Základní oprávnění. Poté stiskněte OK.
  8. Proveďte stejnou operaci jako výše (od bodu 7) pro SYSTÉM.
  9. Úplně nakonec klikněte na OK. Zkuste AdGuard nainstalovat znovu.

Chyba 1618: Již probíhá jiná instalace

Tato chyba se objeví při pokusu o spuštění více instancí instalačního programu AdGuard VPN současně. Co dělat, když se tato chyba zobrazí:

 • Restartujte počítač a spusťte instalaci znovu. Po restartování počítače se zastaví všechny probíhající procesy, včetně všech kopií instalačního programu.

 • Neklikejte na instalační program vícekrát, i když se zdá, že se nespustí hned. Zobrazení uživatelského rozhraní instalátoru může někdy trvat několik sekund.

Chyba 1638: Další verze tohoto produktu je již nainstalována

Je velmi pravděpodobné, že jste si AdGuard VPN již dříve nainstalovali.

 • Zkontrolujte, zda je v počítači již nainstalována AdGuard VPN. To provedete tak, že stisknete klávesu Win a začnete psát adguard vpn.

 • Možná tam jsou nějaké zbytky souborů z předchozí instalace AdGuard VPN. Odinstalujte AdGuard pomocí našeho speciálního nástroje pro odinstalaci a poté instalaci zopakujte.

Další chyby

Pokud jste narazili na chybu, která není uvedena výše, je možné, že ji dokážeme vyřešit sami. K tomu však od vás potřebujeme soubory záznamů. Proveďte následující kroky:

 • Vyhledejte a archivujte instalační protokoly AdGuard VPN stejným způsobem, jaký je popsán v tomto článku.

 • Vyhledejte a uložte na disk záznamy prohlížeče událostí. Tento článek vysvětluje, jak na to.

Všechny tyto soubory z předchozích dvou kroků zašlete e-mailem na adresu support@adguard.com a v těle zprávy popište problém. Náš tým podpory vám odpoví co nejdříve.