Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled funkcí

Co je AdGuard VPN pro Android?

VPN je ideální nástroj, který zajišťuje bezpečnost a anonymitu při každém procházení internetu. Jak funguje? Aniž bychom zacházeli do technických podrobností, můžeme říci, že VPN vytváří bezpečné šifrované spojení (tzv. tunel) mezi zařízením uživatele a vzdáleným serverem VPN. Tímto způsobem je zachována důvěrnost dat i anonymita uživatele, protože pozorovatel třetí strany vidí IP adresu serveru VPN, a nikoli skutečnou IP adresu uživatele.

VPN se často používá pro:

 • Zabezpečení osobních údajů i při používání veřejné sítě Wi-Fi
 • Zabránění sledování online aktivit maskováním IP adresy
 • Skrytí skutečné zeměpisné polohy pro zachování anonymity

AdGuard VPN pro Android to všechno zvládne za vás — a dokonce nabízí něco jedinečného. Chcete-li zjistit, proč je AdGuard VPN nejlepší volbou — přečtěte si tento článek.

Jak začít používat AdGuard VPN pro Android

Nejprve stáhněte AdGuard VPN z Obchodu Play a přihlaste se ke svému účtu AdGuard. V případě, že jej nemáte — měli byste si jej vytvořit. Můžete se přihlásit přímo pomocí přihlašovacích údajů k účtu AdGuard. Nebo to můžete udělat přes Google nebo Facebook, pokud byl váš účet AdGuard zaregistrován pod stejnou e-mailovou adresou.

Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce je zobrazen stav VPN (Připojeno/odpojeno). Je zde také tlačítko Připojit/odpojit a seznam dostupných serverů.

U každého serveru je uvedeno jeho umístění a hodnota ping, která popisuje dobu odezvy serveru. Čím nižší je tato hodnota, tím rychlejší je připojení. Nejrychlejší servery se vždy objevují v horní části seznamu, který obsahuje více než 50 umístění v desítkách zemí. K nejrychlejšímu serveru se můžete připojit klepnutím na tlačítko Připojit nebo výběrem umístění.

Výjimky

Udělali jsme vše pro to, abychom vám usnadnili správu seznamů výjimek webů a aplikací. AdGuard VPN bude fungovat pouze tam, kde si zvolíte.

Seznamy výjimek

Seznamy výjimek vám umožňují spravovat připojení VPN pro konkrétní webové stránky a aplikace. Do sekce Výjimky se dostanete klepnutím na druhou ikonu zleva ve spodní části obrazovky. Do sekce Výjimky se dostanete klepnutím na druhou ikonu zleva ve spodní části obrazovky.

Ve výchozím nastavení funguje AdGuard VPN pro všechny webové stránky a aplikace kromě těch, které byly přidány do výjimek, ale můžete snadno přepnout do jiného režimu.

Pro webové stránky

Doménu (např. google.com) nebo subdoménu (např. *.google.com) můžete do Výjimek přidat třemi způsoby:

 • Zadáním ručně do aplikace
 • Přidáním přímo z prohlížeče sdílením požadovaných stránek s AdGuard VPN
 • Přidáním z vestavěného seznamu služeb

Exclusions

note

Při ručním přidávání domén existují určité nuance. Pokud například ručně vyloučíte doménu yahoo.com, budou ve výjimkách uvedeny také všechny subdomény *.yahoo.com. Doménové názvy s ostatními doménami nejvyšší úrovně, jako je yahoo.jp nebo yahoo.fr, však vyloučeny nebudou. Nebo můžete do výjimek přidat youtube.com, ale doména stejné služby youtu.be se do seznamu nedostane. V tomto případě je bezpečnější použít vestavěné seznamy služeb, protože do nich vložíme všechny subdomény související s jednotlivými platformami.

Vzhledem k tomu, že v seznamech služeb můžete povolit subdomény, přidali jsme pole, která odrážejí stav každé služby — můžete je vidět na hlavní obrazovce Výjimky vlevo od názvu každé služby:

 • Plně povoleno je označeno bílým zaškrtnutím na zeleném pozadí

 • Částečně povoleno (povolené subdomény bez hlavní domény) je označeno zeleným čtvercem na bílém pozadí

 • Plně zakázáno je označeno prázdným zaškrtávacím políčkem

  Dobrá zpráva: vždy se můžete vrátit k výchozímu zobrazení seznamů služeb, pokud jste z nich odstranili nebo zakázali některé domény.

Exclusions *mobile_border

Další užitečnou funkcí je Import/Export výjimek. K dosažení cíle vedou pouhé čtyři kroky:

 1. Otevřete AdGuard VPN v zařízení/prohlížeči, ze kterého chcete exportovat seznamy výjimek. Vyhledejte příslušný oddíl a klikněte na tlačítko Exportovat. Stáhne se archiv adguard_vpn_exclusions.zip.
 2. Uvnitř archivu jsou dva soubory .txt, jeden pro každý ze seznamů. Můžete k nim přidat další výjimky, odstranit stávající, přejmenovat soubory (ale o tom až později) nebo nechat archiv se soubory tak, jak je.
 3. Při přenosu mezi různými zařízeními nezapomeňte odeslat soubor .zip do zařízení pro import. Pokud například importujete seznamy výjimek ze zařízení se systémem Windows do systému Android, nezapomeňte soubor .zip předem odeslat do systému Android.
 4. Otevřete AdGuard VPN v zařízení, do kterého chcete importovat archiv s připravenými seznamy výjimek. Vyhledejte příslušnou sekci, klikněte na tlačítko Importovat a vyberte archiv.

Import/Export *mobile_border

Pro aplikace

Jak jsme uvedli výše, do výjimek lze snadno přidat nejen webové stránky. Vyberte, pro které aplikace potřebujete AdGuard VPN a pro které ne.

V Režimu integrace můžete aplikace spravovat pouze prostřednictvím Blokátoru reklam AdGuard.

App exclusions *mobile_border

Nastavení

Do Nastavení se dostanete stisknutím ikony ozubeného kola v pravém dolním rohu obrazovky. První sekcí je Nastavení aplikace: nakonfigurujte AdGuard VPN pro Android podle svých potřeb výběrem různých možností.

Apps settings *mobile_border

Automatické spuštění AdGuard VPN

Posuvník přepnutý doprava umožňuje automatické spuštění AdGuard VPN po spuštění zařízení.

DNS servery

Servery DNS překládají názvy webových stránek do podoby srozumitelné prohlížečům, tj. do podoby IP adres. AdGuard VPN pro Android nabízí výběr z několika DNS serverů, z nichž každý má specifické vlastnosti. Například AdGuard DNS odstraňuje reklamy a chrání vaše zařízení před sledováním, zatímco AdGuard DNS Family Protection kombinuje funkce AdGuard DNS s funkcí bezpečného vyhledávání a blokování obsahu pro dospělé. K dispozici je také možnost přidat vlastní DNS server.

Automatická ochrana

Tato funkce automaticky zapne AdGuard VPN, když se vaše zařízení připojí k mobilní síti nebo síti Wi-Fi.

Kill Switch

Funkci Kill Switch můžete v zařízení se systémem Android nastavit podle jednoduchých pokynů na obrazovce. Proč byste to měli udělat? Pokud z nějakého důvodu dojde k náhlému přerušení připojení k síti VPN při používání mobilní sítě nebo veřejné Wi-Fi, funkce Kill Switch automaticky ukončí internetové připojení a zabrání útočníkům zmocnit se vašich informací.

Všimněte si, že pokud je funkce Kill Switch zapnutá, Nastavení aplikací a Výjimky nebudou fungovat.

Motiv

Můžete si vybrat systémový, dynamický, tmavý nebo světlý motiv aplikace.

System dynamic theme *mobile_border

Light theme *mobile_border

Dark theme *mobile_border

Pokročilá nastavení

V části Pokročilá nastavení najdete čtyři sekce.

Pracovní režim vám umožňuje určit, jak je směrován váš provoz. K dispozici jsou tři režimy: VPN, SOCKS5 a Režim integrace. V režimu VPN je veškerý provoz směrován skrze AdGuard VPN. V režimu SOCKS5 provozuje AdGuard VPN místní proxy server, který mohou ostatní aplikace používat pro směrování provozu. Režim integrace umožňuje AdGuard VPN a Blokátoru reklam AdGuard spolupracovat.

note

Některé funkce AdGuard VPN jsou v Režimu integrace deaktivovány: DNS servery, Kill Switch, Automatická ochrana a výjimky aplikací. V aplikaci Blokátor reklam AdGuard můžete spravovat ochranu DNS a směrovat aplikace prostřednictvím proxy serveru AdGuard VPN.

Další dvě sekce jsou Úroveň záznamu a Diagnostické informace. Pokud jde o první možnost, nedoporučujeme zapínat rozšířenou nebo extrémní úroveň záznamu, pokud o to nepožádá náš tým podpory. Diagnostické informace, lokálně uložené technické informace o zařízení a připojeních (IP adresa, ID, ping atd.), nám mohou být zaslány v případě technických problémů.

Poslední částí v Pokročilých nastaveních jsou Nízkoúrovňová nastavení. Doporučujeme vám, abyste do této sekce nevstupovali, pokud nejste vysoce kvalifikovaní nebo pokud vás o to nepožádal náš tým podpory. Zde je možné povolit protokolování rozhraní TUN nebo protokolu IPv6 na rozhraní VPN, vybrat port proxy serveru nebo verzi Internetového protokolu, která se má používat.

Kompatibilita

Možnost Povolit IPv6 je k dispozici pouze pro sítě, které podporují IPv6.

Podpora

V sekci Podpora můžete zanechat zpětnou vazbu, nahlásit chybu nebo exportovat protokoly a systémové informace pro další odeslání na linku pomoci.