Přejít k hlavnímu obsahu

Jak chránit AdGuard VPN před ukončením systémem

Aplikace v zařízeních se systémem Android nemusí vždy běžet na pozadí stabilně z různých důvodů, které se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení. Nejčastěji je to způsobeno optimalizační funkcí operačního systému Android nebo takzvaným "režimem úspory baterie". V takových případech systém ukončí aplikace, aby snížil zátěž a uvolnil paměť RAM.

Pokud je AdGuard VPN ve vašem zařízení vypnutá, vaše osobní údaje se stanou zranitelnými. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, otevřete tento odkaz a postupujte podle pokynů pro své zařízení s jediným rozdílem: všude, kde je to nutné, vyberte AdGuard VPN namísto AdGuardu.