منو
منو
خانه
محصولات
مسدود ساز تبلیغات AdGuard
تبلیغات، ردیاب ها، فیشینگ و سایر مزاحمت های وب را مسدود می کند
AdGuard DNS
یک سرویس DNS مبتنی بر خدمات اَبری که تبلیغات را مسدود می کند و از حریم خصوصی محافظت می کند
فارسی

AdGuard VPN Beta testing program

AdGuard VPN
for iOS

To get AdGuard for iOS beta build please first install Testflight, then open the link below on your iOS device. AdGuard VPN will appear among the available apps inside your TestFlight app.
Beta
با دانلود برنامه، شرایط موافقتنامه مجوز را می پذیرید
تغییرات

AdGuard VPN
for Android

For early access to all the latest changes and newest features of AdGuard VPN for Android, install the beta build. To do so, click the button below and follow the instructions on the page.
Everything related to AdGuard VPN for Android can be found and discussed on GitHub.
In order to take part in Nightly testing you first need to join a special Google group. To do it please follow this link and click "Join group".
Important: use the same Google account as the one that you're using on your device.
Once you join the group, you can install the Nightly version from Play Store by following this link.
Beta
با دانلود برنامه، شرایط موافقتنامه مجوز را می پذیرید
تغییرات

AdGuard VPN
for Chrome

For early access to all the latest changes and newest features of AdGuard VPN for Chrome, install the beta extension. To do so, click the button below and then in the opened window click the "Add to Chrome" button.
Beta
با دانلود برنامه، شرایط موافقتنامه مجوز را می پذیرید
تغییرات

AdGuard VPN
for Firefox

To join the beta test program and to get early access to new AdGuard VPN for Firefox features, open this link in Firefox browser. You'll be forwarded to a new page, click on the "Add" button there.
Beta
با دانلود برنامه، شرایط موافقتنامه مجوز را می پذیرید
تغییرات
AdGuard VPN
download has started
Click the button indicated by the arrow to start the installation.
اسکن کنید تا AdGuard VPN را روی دستگاه تلفن همراه خود نصب کنید