دسترسی نامحدود به VPN را دریافت کنید
VPN نامحدود را دریافت کنید
AdGuard VPN for Chrome
AdGuard VPN for Firefox
AdGuard VPN for Edge
AdGuard VPN for Android
AdGuard VPN for iOS
به زودی
به زودی
طرح خود را انتخاب کنید:
ماهانه
صورتحساب هر 12 ماه صورتحساب هر ماه
+مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه سالانه +مالیات بر ارزش افزوده
ما یک رسید برای شما به ایمیل آدرس مشخص شده خواهیم فرستاد
آدرس ایمیل نامعتبر است
با ثبت کردن این فرم، شما با (/fa/eula.html)[EULA] و (/fa/privacy.html)[سیاست حریم خصوصی] ما موافقت می کنید.
واحد پول
چیزی که به دست می آوری:
حداکثر تا 5 دستگاه به طور همزمان متصل است
رمزگذاری پیشرفته
سرورهای سرعت نور
حجم داده نامحدود
سیاست عدم ذخیره وقایع
توسعه دهنده مورد اعتماد
به زودی در همه سیستم عامل ها