Ponuka
SK

Vyhľadávanie IP adries

Vaša IP adresa ako príklad
Skontrolujte prosím IP adresu — vyzerá nesprávne
Aká je moja IP adresa
Poskytovateľ internetu

Čo je to IP adresa?

Adresa internetového protokolu (IP) je Vaša adresa na webe. Môže to byť adresa Vášho zariadenia pripojeného k internetu (počítač, smartfón, tablet, smerovač atď.), Vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo VPN servera, ku ktorému ste pripojený. IP adresa je zvyčajne postupnosť čísel, ktoré môžu vyzerať takto: 192.168.XX. Existujú však aj iné formáty IP adries.
Elektronické zariadenia používajú IP adresy na komunikáciu s inými zariadeniami alebo webovými stránkami: IP adresy označujú, kde v sieti sa zariadenie nachádza. Takto sa Vaša správa odošle priamo príjemcovi.
Zariadenie môže získať IP adresu zo smerovača cez DHCP alebo ju možno nakonfigurovať manuálne. IP adresu smerovača prideľuje poskytovateľ internetu.

Typy IP adries

IP adresy možno rozdeliť do dvoch kategórií: statické a dynamické.
Statická adresa IP, známa aj ako pevná alebo trvalá adresa, sa prideľuje manuálne v nastaveniach zariadenia alebo automaticky pri pripojení k sieti. Po priradení zostáva statická IP adresa konštantná a nemožno ju priradiť inému zariadeniu. Zabezpečuje konzistentné pripojenie, vďaka čomu je preferovanou voľbou pre servery a iné sieťové zariadenia, ktoré vyžadujú nepretržitú dostupnosť.
Dynamická IP adresa je naopak dočasná a meniteľná. Priraďuje sa automaticky, keď sa zariadenie pripojí k sieti a používa sa na obmedzený čas určený priraďovacou službou (napríklad DHCP). Po uplynutí určeného času je možné dynamickú IP adresu zmeniť alebo znovu prideliť, čo poskytuje flexibilitu v rámci siete.
Statické a dynamické adresy IP slúžia na rôzne účely a používajú sa podľa špecifických potrieb a konfigurácií siete. Zatiaľ čo statické adresy IP poskytujú stabilitu a jednoduchý prístup, dynamické adresy IP poskytujú všestrannosť a často sa používajú na všeobecné internetové pripojenia.
Okrem toho môžu byť IP adresy klasifikované ako verejné alebo súkromné adresy. Verejné IP adresy sú celosvetovo jedinečné a používajú sa na identifikáciu zariadení na verejnom internete. Privátne IP adresy sa na druhej strane používajú v rámci súkromných sietí a nie sú smerovateľné na globálnom internete.

Verzie IP adries

Existujú dve hlavné verzie IP adries: IPv4 (Internet Protocol version 4) a IPv6 (Internet Protocol version 6).
IPv4 je najbežnejšia forma IP adresy. Pozostáva zo štyroch súborov čísel od 0 do 255 oddelených bodkami (napríklad 192.168.1.1). Existuje približne 4,3 miliardy možných adries IPv4.
Protokol IPv6 bol zavedený na prekonanie obmedzení protokolu IPv4, keďže k internetu je pripojených viac zariadení. Adresa IPv6 je oveľa dlhšia a pozostáva z ôsmich skupín štyroch hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami. To umožňuje prakticky neobmedzený počet jedinečných adries. Tu je príklad adresy IPv6:
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
Prechod z IPv4 na IPv6 bol postupný, pretože si vyžaduje zmeny softvéru aj hardvéru. Aj keď prijatie protokolu IPv6 rastie, protokol IPv4 je stále rozšírený a v dohľadnej budúcnosti bude pravdepodobne koexistovať s protokolom IPv6. Tieto dve verzie internetového protokolu spoločne uľahčujú globálnu komunikáciu a pripojenie cez internet.

Čo môže odhaliť moja IP adresa?

Keď ste online, webové stránky a poskytovatelia služieb vidia vašu IP adresu. Ten, kto pozná vašu IP adresu, môže o vás získať všeobecné informácie, ale zvyčajne to nestačí na vašu identifikáciu.
IP adresy neodhaľujú vašu presnú polohu. Pri domácej internetovej prevádzke sa väčšinou používa verejná IP adresa od poskytovateľa internetových služieb a môže byť zdieľaná s mnohými ľuďmi. Keď si na stránke "Aká je moja IP adresa" skontrolujete svoju IP adresu, uvidíte adresu poskytovateľa internetových služieb, nie svoju vlastnú.
Vaša verejná IP adresa zobrazuje umiestnenie vášho poskytovateľa internetových služieb, napríklad názov spoločnosti, poštovú adresu a kontaktné údaje. To môže niekomu poskytnúť predstavu o vašej krajine a meste, ale vaša IP adresa mu nikdy nepovie vaše meno, telefónne číslo ani konkrétne osobné údaje.
Použite nástroj na vyhľadávanie IP na tejto stránke a sami zistite, čo o vás môže vaša IP adresa prezradiť.

Ako môžem vykonať vyhľadávanie IP adresy, aby som zistil svoju verejnú IP adresu?

Zistenie vašej verejnej IP adresy je jednoduché. Najjednoduchší spôsob je priamo na tejto stránke – svoju IP adresu nemusíte hľadať inde. Pozrite sa na vyhľadávací panel v hornej časti našej stránky a nájdete tam už vyplnenú svoju verejnú IP adresu. Ak ju nevidíte, jednoducho obnovte stránku.

Ako môžem vyhľadať IP adresy?

IP adresu môžete vyhľadať pomocou nástroja na vyhľadávanie IP na tejto stránke. Stačí zadať adresu, ktorú chcete vyhľadať, a nástroj ju bezplatne vyhľadá a poskytne údaje o polohe a ďalšie informácie. Používatelia mobilných zariadení môžu na vyhľadanie svojej IP adresy použiť aj aplikáciu na určovanie polohy IP.

Na záver

Nástroje na vyhľadávanie a kontrolu IP adries sú cennými zdrojmi na určenie geografickej polohy a poskytovateľa internetových služieb, ktorý je spojený s IP adresou. Hoci nemôžu priamo určiť osoby, zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní pripojenia na internet a bezpečnosti. Používatelia môžu tieto nástroje využiť na získanie prehľadu o svojich internetových aktivitách, na vykonávanie analýz založených na geografickej polohe a na zlepšenie svojich online skúseností.

Vylepšite svoje súkromie pomocou AdGuard VPN

Ponúkame vám VPN, ktorá zaručuje ochranu súkromia a bezpečnosť prevádzky bez kompromisov – uistite sa, že získate najlepšiu bezplatnú službu VPN, ktorá je k dispozícii.

3 GB každý mesiac

Zoznámte sa s AdGuard VPN s 3 GB bezplatného prenosu VPN každý mesiac. A ak chcete viac, ukážeme Vám, ako na to.

Vlastný VPN protokol

Vlastný protokol AdGuard VPN je výnimočnou funkciou, na ktorú sme hrdí. Vďaka nemu je Vaša prevádzka nenápadná, udržiava spoľahlivé a rýchle pripojenie a je jediný svojho druhu.

Zoznamy výnimiek

Čo ak chcete používať svoju VPN sieť iba pre konkrétne webové stránky alebo dokonca aplikácie? AdGuard VPN má flexibilné zoznamy výnimiek, ktoré Vám poskytujú úplnú kontrolu nad Vaším webovým zážitkom.

Neukladajú sa žiadne záznamy

Rešpektujeme Vaše súkromie a dokazujeme to našimi zásadami nulového protokolovania. Ak nevieme, čo robíte online, potom to nevie nikto.

FAQ

  • IP adresu môžete vyhľadať pomocou nástroja na vyhľadávanie IP na tejto stránke. Stačí zadať adresu, ktorú chcete vyhľadať, a nástroj ju bezplatne vyhľadá a poskytne údaje o polohe a ďalšie informácie. Používatelia mobilných zariadení môžu na vyhľadanie svojej IP adresy použiť aj aplikáciu na určovanie polohy IP.Všimnite si, že keď použijete tento nástroj alebo podobné nástroje, ktoré nájdete vyhľadaním "IP address locator" v službe Google, uvidíte svoju verejnú IP adresu. Tá sa líši od vašej súkromnej IP adresy, ktorú nájdete vo svojom počítači.
  • Nástroj na vyhľadávanie IP môže byť pre bežného používateľa užitočný viacerými spôsobmi. Môže pomôcť určiť geografickú polohu spojenú s IP adresou, diagnostikovať problémy s pripojením a posúdiť súkromie online odhalením verejne dostupných informácií. Používatelia môžu tiež získať prehľad o obsahu s regionálnym obmedzením a overiť účinnosť sietí VPN alebo proxy serverov.
    Okrem toho môže nástroj na vyhľadávanie IP slúžiť ako vzdelávací nástroj pre tých, ktorí sa zaujímajú o internetovú architektúru, a demystifikovať kľúčové komponenty. Celkovo nástroje na vyhľadávanie IP adries ponúkajú cenné informácie a pomôcky pre každodenných používateľov internetu.
  • Nie, samotná IP adresa nestačí na úplnú identifikáciu osoby. Vyhľadávanie polohy IP môže odhaliť všeobecnú geografickú polohu a poskytovateľa internetových služieb (ISP), ale adresa IP nie je priamo spojená s konkrétnou osobou. Identifikácia osoby podľa jej IP adresy by si zvyčajne vyžadovala spoluprácu poskytovateľa internetových služieb a dodržiavanie právnych postupov.
  • Sledovanie osoby podľa jej IP adresy je možné, ale je dôležité si uvedomiť, že IP adresa môže viesť len k serverom poskytovateľa internetových služieb. Získanie skutočnej totožnosti používateľa by si vyžadovalo spoluprácu poskytovateľa internetových služieb a príslušné právne oprávnenie. Nie je možné vystopovať niekoho len pomocou nástroja na kontrolu IP.
  • Nie, IPv4 nie je Vaša IP adresa. IPv4 je typ IP adresy, ktorá sa používa na identifikáciu zariadení v sieti. Akýkoľvek kontrolný nástroj IP zobrazí Vašu konkrétnu IP adresu, ktorá je jedinečná pre Vaše zariadenie a je pridelená poskytovateľom internetových služieb.
  • Áno, pri používaní virtuálnej súkromnej siete (VPN) sa zmení Vaša IP adresa. Keď sa pripojíte k službe VPN, Vaša internetová komunikácia sa presmeruje cez zabezpečený server umiestnený v inom regióne alebo krajine. Tento proces účinne maskuje Vašu skutočnú IP adresu IP adresou VPN servera, takže to vyzerá, akoby ste pristupovali na internet z iného miesta.
    AdGuard VPN je príkladom služby, ktorá poskytuje túto funkciu. Pomocou služby AdGuard VPN si môžete vybrať z rôznych umiestnení serverov, čím zmeníte svoju viditeľnú IP adresu. To nielenže zvyšuje súkromie tým, že skrýva Vašu skutočnú polohu, ale môže vám tiež pomôcť obísť geografické obmedzenia a získať prístup k obsahu, ktorý môže byť vo Vašom regióne obmedzený. Okrem zmeny IP adresy pridáva AdGuard VPN do Vášho internetového pripojenia aj vrstvu šifrovania, čím ďalej zabezpečuje Vaše online aktivity.

Prehliadajte internet ako ninja

AdGuard VPN
pre Windows

Použite akýkoľvek prehliadač alebo aplikáciu a už sa nikdy nemusíte báť o svoju anonymitu. S AdGuard VPN máte celý svet na dosah ruky.
Dozvedieť sa viac
Sťahovanie
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN pre Mac

Len dvoma kliknutiami vyberte mesto z ľubovoľnej lokality na svete – máme 65+ lokalít – a Vaše údaje budú neviditeľné pre zvedavé oči korporácií a vlád.
Dozvedieť sa viac
Sťahovanie
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN
pre iOS

Zvýšte svoju online ochranu tým, že si ju vezmete so sebou, kamkoľvek idete. Použite AdGuard VPN na vychutnanie si obľúbených filmov a relácií!
Dozvedieť sa viac
App Store
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN
pre Android

Zostaňte v anonymite, nech ste kdekoľvek s AdGuard VPN! Desiatky lokalít, rýchle a spoľahlivé pripojenie — to všetko vo Vašom vrecku.
Dozvedieť sa viac
Google Play
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy
Sťahovanie
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN
pre Chrome

Skryte svoju skutočnú polohu a objavte sa z iného miesta na svete — pristupujte k akémukoľvek obsahu bez obmedzenia rýchlosti a zachovajte si anonymitu webu.
Dozvedieť sa viac
Inštalovať
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN
pre Edge

Dostaňte sa na iné miesto jediným kliknutím, skryte svoju IP adresu a urobte svoje surfovanie po webe bezpečné a anonymné.
Dozvedieť sa viac
Inštalovať
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN
pre Firefox

Chráňte svoje súkromie, skryte svoju skutočnú polohu a rozhodnite sa, kde VPN potrebujete a kde nie!
Dozvedieť sa viac
Inštalovať
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy

AdGuard VPN
pre Operu

Staňte sa ninjom vo svojom prehliadači Opera: rýchlo sa presuňte do ktorejkoľvek časti sveta a zostaňte bez povšimnutia.
Dozvedieť sa viac
Inštalovať
Stiahnutím programu prijímate podmienky Licenčnej zmluvy
Sťahovanie AdGuard VPN
začalo
Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo označené šípkou.
Naskenovaním nainštalujte AdGuard VPN do svojho mobilného zariadenia