Přejít k hlavnímu obsahu

Nastavení

Nastavení AdGuard VPN pro Linux můžete spravovat z příkazového řádku. Chcete-li zobrazit aktuální konfiguraci, zadejte:

adguardvpn-cli config show

Režim VPN: TUN nebo SOCKS5

Můžete si vybrat, jakým způsobem bude AdGuard VPN směrovat provoz.

Chcete-li nastavit výchozí režim tunelu, zadejte:

adguardvpn-cli config set-mode TUN

Chcete-li nastavit režim SOCKS5, zadejte:

adguardvpn-cli config set-mode SOCKS

Chcete-li nastavit port SOCKS5, zadejte:

adguardvpn-cli config set-socks-port <port_number>

Nahraďte <port_number> portem, ke kterému se chcete připojit.

Adresa odchozího DNS

Chcete-li nastavit odchozí DNS, zadejte:

adguardvpn-cli config set-dns <server_address>

Nahraďte <server_address> adresou svého serveru DNS. Chcete-li tento DNS server používat na úrovni systému, zadejte:

adguardvpn-cli config set-system-dns on

Režim bez směrování

Tato funkce směruje skrze tunel VPN pouze zadané adresy. Chcete-li povolit režim bez směrování, zadejte:

adguardvpn-cli config set-no-routes on

Hlášení o chybě

Pokud povolíte automatické hlášení chyb, AdGuard VPN upozorní vývojáře, pokud se něco pokazí. Chcete-li nastavení povolit, zadejte:

adguardvpn-cli config send-reports on

Chcete-li to zakázat, nastavte na off.

Kanál aktualizací

Chcete-li změnit kanál aktualizace, zadejte:

adguardvpn-cli config set-update-channel <channel>

Replace <channel> with release, beta, or nightly, depending on your preferences.

Nápovědy

AdGuard VPN vám může po provedení příkazů zobrazit nápovědy — například co dělat dál nebo jak opravit chybu. Toto nastavení je ve výchozím nastavení povoleno, ale můžete jej zakázat zadáním:

adguardvpn-cli config set-show-hints off

Chcete-li to znovu povolit, nahraďte off za on.

Záznamy úrovně ladění

Chcete-li nahlásit chybu, budete možná muset sdílet protokoly ladění s vývojáři nebo týmem podpory. Chcete-li to povolit, zadejte:

adguardvpn-cli config set-debug-logging on

Po exportu protokolů toto nastavení zakažte.