Bảng chọn
Bảng chọn
Trang chủ
VI

Chương trình thử nghiệm AdGuard VPN Beta

AdGuard VPN
cho Windows

Ở giai đoạn phát triển AdGuard VPN này, phản hồi của bạn rất quý giá. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu bạn có thể tham gia thử nghiệm beta.
Để tải xuống bản beta mới nhất của AdGuard VPN cho Windows, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Beta
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi
Nightly
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi

AdGuard VPN
cho Mac

Ở giai đoạn phát triển AdGuard VPN này, phản hồi của bạn rất quý giá. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu bạn có thể tham gia thử nghiệm beta.
Để tải xuống bản beta mới nhất của AdGuard VPN cho Mac, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Beta
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi
Nightly
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi

AdGuard VPN
for Linux

To get early access to all the latest changes and new features of AdGuard VPN for Linux, install the beta version. Click the button below and follow the instructions
Nhật ký thay đổi

How to install and use AdGuard VPN for Linux

 1. Download AdGuard VPN for Linux

  To install and configure our Linux VPN client, you need a command line. To open it, press Ctrl+Alt+T.
  To install the release version, type:
  curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardVPNCLI/master/scripts/release/install.sh | sh -s -- -v
  Đã sao
  Agree to link the binary to usr/local/bin by pressing Y.
 2. Log in to your account

  To use AdGuard VPN for Linux, you need an AdGuard account.
  You can sign up on our website or in a terminal.
  To log in or create an account, type:
  adguardvpn-cli login
  Đã sao
 3. Connect to VPN

  Select a VPN server location that best suits your needs.
  In general, the closer the server is to you, the faster the connection.
  To view available locations, type:
  adguardvpn-cli list-locations
  Đã sao
  To connect to a specific location, type:
  adguardvpn-cli connect -l LOCATION_NAME
  Đã sao
  Replace LOCATION_NAME with the city, country, or ISO code of the location you want to connect to.
  For quick connect, type:
  adguardvpn-cli connect
  Đã sao
  AdGuard VPN will choose the fastest available location and remember it for future quick connections.
 4. Adjust your settings

  Get a list of all available AdGuard VPN commands and customize the VPN client to your needs.
  To view all commands, type:
  adguardvpn-cli --help-all
  Đã sao

AdGuard VPN
cho iOS

Để tải AdGuard cho iOS bản beta, trước tiên hãy cài đặt Testflight, sau đó mở liên kết dưới đây trên thiết bị iOS của bạn. AdGuard VPN sẽ xuất hiện trong số các ứng dụng có sẵn bên trong ứng dụng TestFlight của bạn.
Beta
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi

AdGuard VPN
cho Android

Để có quyền truy cập sớm vào tất cả các thay đổi mới nhất và các tính năng mới nhất của AdGuard VPN cho Android, hãy cài đặt bản dựng beta. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút bên dưới và làm theo hướng dẫn trên trang.
Mọi thứ liên quan đến AdGuard VPN cho Android có thể được tìm thấy và thảo luận trên GitHub.
Để tham gia vào kênh Thử nghiệm, bạn trước hết cần tham gia một nhóm Google đặc biệt. Để làm điều đó, vui lòng truy cập link này và click "Tham gia nhóm".
Quan trọng: sử dụng cùng tài khoản Google mà bạn dùng trên thiết bị.
Một khi bạn tham gia nhóm, bạn có thể cài đặt các phiên bản trên kênh Thử nghiệm từ Ch Play bằng link này.
Beta
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi

AdGuard VPN
cho Chrome

Để có quyền truy cập sớm vào tất cả các thay đổi mới nhất và các tính năng mới nhất của AdGuard VPN cho Chrome, hãy cài đặt tiện ích mở rộng beta. Để làm như vậy, hãy nhấp vào nút bên dưới và sau đó trong cửa sổ đã mở, hãy nhấp vào nút "Thêm vào Chrome".
Beta
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi

AdGuard VPN
cho Firefox

Để tham gia chương trình thử nghiệm beta và nhận quyền truy cập sớm vào AdGuard VPN mới dành cho các tính năng của Firefox, hãy mở liên kết này trong trình duyệt Firefox. Bạn sẽ được chuyển tiếp đến một trang mới, hãy nhấp vào nút "Thêm" ở đó.
Beta
Bằng cách tải xuống chương trình, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép
Nhật ký thay đổi
AdGuard VPN
quá trình tải xuống bắt đầu
Nhấp vào nút có hình mũi tên để bắt đầu cài đặt.
Quét để cài đặt AdGuard VPN trên thiết bị di động của bạn