macOS Nightly - Verzie AdGuard VPN

Verzia 1.2.3.204 z 22. apríla 2022
[Enhancement] Update VPN client to 0.9.89 #101
[Fixed] Unable to add Telegram Lite to split tunneling #81
Verzia 1.2.2.198 z 31. marca 2022
[Fixed] AdGuard VPN can connect to a server whose status is "Offline" #87
Verzia 1.1.0.138 z 24. augusta 2021
[Enhancement] Update VPN client to 0.8.99 #30
Verzia 1.0.0.117 z 11. júna 2021
[Fixed] Potential Memory Leak 1.0.0.109 nightly #6
Sťahovanie AdGuard VPN
začalo
Ak chcete spustiť inštaláciu, kliknite na tlačidlo označené šípkou.